Smart Pole & Smart City

Gebosun®është marka kryesore e prodhuesve të shtyllave inteligjente.Poli i zgjuar është një bartës i rëndësishëm i ideve të projektit të qytetit të zgjuar dhe qytetit të zgjuar.Poli inteligjent mund të integrojë funksione të tilla si ndriçimi inteligjent i rrugëve, mikro-stacionet bazë 5G, monitorimi inteligjent, alarmet e sigurisë, shërbimet meteorologjike, rrjetet pa tela, shpërndarja e informacionit dhe karikimi i EV, etj.

Në të njëjtën kohë, përdorimi i teknologjisë së komunikimit mund të arrijë një menaxhim efikas të energjisë, të përmirësojë lidhjet e zgjuara të qytetit dhe të kryejë analiza të të dhënave, duke ofruar mbështetje për vendimmarrjen inteligjente të qytetit.