Qytet i zgjuar

Qyteti i zgjuar i referohet një modeli të ri urban që përdor teknologjitë e avancuara të informacionit dhe komunikimit për të menaxhuar, funksionuar dhe shërbyer qyteteve bazuar në dixhitalizimin, rrjetëzimin dhe inteligjencën.Qytetet inteligjente synojnë të përmirësojnë efikasitetin operacional dhe nivelin e shërbimit publik të qyteteve, të përmirësojnë cilësinë e jetës së banorëve urbanë dhe të promovojnë zhvillimin e qëndrueshëm urban.

Qytetet inteligjente mund të mbështeten në mjete të ndryshme teknologjike për të arritur menaxhimin inteligjent të qyteteve, duke përfshirë transportin inteligjent, parkimin inteligjent, ndriçimin inteligjent, mbrojtjen inteligjente të mjedisit, sigurinë inteligjente, kujdesin inteligjent shëndetësor dhe aspekte të tjera.Këto aspekte janë të ndërlidhura dhe ndërveprojnë me njëra-tjetrën përmes teknologjive të ndryshme si sensorët, analiza e të dhënave dhe inteligjenca artificiale, duke arritur menaxhimin dhe funksionimin inteligjent të aspekteve të ndryshme të qytetit.

2023-5-9-智慧灯杆新闻稿905

Krahasuar me qytetet tradicionale, qytetet inteligjente kanë shumë përparësi.Për shembull, përmirësimi i efikasitetit urban, rritja e qëndrueshmërisë urbane, promovimi i zhvillimit ekonomik urban, përmirësimi i cilësisë së jetës së banorëve, etj.Më e rëndësishmja, qytetet inteligjente mund të vënë më shumë theks në ndërtimin dhe menaxhimin e qyteteve nga këndvështrimi i qytetarëve, duke i bërë interesat e tyre, zhvillimin urban dhe menaxhimin të lidhura ngushtë.

9-5-2023-智慧灯杆新闻稿1346

Bosun si një nga kryeredaktorët në qytetin inteligjent, ne kemi ndihmuar klientin tonë për të ofruar zgjidhje të mira me ndriçimin tonë inteligjent, shtyllën inteligjente dhe trafikun inteligjent.

9-5-2023-智慧灯杆新闻稿1514
9-5-2023-智慧灯杆新闻稿1516

Koha e postimit: Maj-03-2023